Кога да потърсите адвокат по наказателно право?

На първо място, винаги, когато се налага да контактувате с МВР и Прокуратура.

Както и във всички случаи, в които ви бъде повдигнато обвинение за извършено престъпление или сте в качеството на пострадал от извършено престъпление.

Правна помощ и защита от адвокат по наказателно право

Предлагаме ви незабавна адвокатска защита и намеса, обхващаща всички престъпления по българския наказателен кодекс, по които може да бъдете обвинени или да бъдете жертва от извършено престъпление, в защита на правата и законните ви интересите, както и неприкосновеното ви право да не давате обяснения по повдигнатото срещу вас обвинение или да не казвате нищо, което е възможно да бъде използвано срещу вас впоследствие.

Предоставяме следните конкретни правни услуги:

Защитете правата си пред МВР и Прокуратурата

Защитете правата и интересите си срещу неправомерни действия на органите на МВР и Прокуратурата на Република България. Свържете с Адвокатска кантора Ташева и партньори, ние ще Ви осигурим консултация с наш адвокат по телефон или на място в нашата кантората.