Адвокатска Кантора Ташева

достъпни правни съвети и защита

Адвокатска Кантора Ташева и Партньори

Адвокатска кантора Ташева и партньори работи в областта на гражданското право, административното право и наказателното право. При нас може да получите правни съвети и защита отнасящи до въпроси, свързани със семейното, наследственото, гражданското, вещното, търговското, данъчното, наказателното и административното право. Работим с отговорност и коректно отношение към всеки поставен правен въпрос. Бъдете наши клиенти и заедно ще вземем най-правилните решения за Вашия казус.

Бъдете информирани

Взимането на решение и решаването на проблеми е много по-лесно, когато сте информирани за възможностите.

Отстоявайте правата си

Всеки човек има законово гарантирани права, за това не се отказвайте да ги отстоявате.

Защитете интересите си

Защитете интересите си навреме! Потърсете правна помощ и оставете детайлите за нас.

Прокуратура и МВР

Незабавна адвокатска защита и намеса, обхващаща всички престъпления по българския наказателен кодекс.

Защита при ПТП

Съдействие при изплащане на застрахователно обезщетение. Защита за участници или пострадали в ПТП.

Актове и глоби от КАТ

Осигуряване на защита, при актове и глоби, с всички възможни законни правни средства.

Защо да изберете Кантора Ташева?

Коректно и дискретно обслужване

Отнасяме се с разбиране към всеки клиент и отделяме нужното време. Разясняваме всички правни възможности .Даваме мотивирано предложение за решаване на казуса.

Прозрачност и сигурност

Предоставяме предварителна информация за всички текущи и бъдещи разходи. Информираме ви за всички хонорари, такси и разноски по снабдяване с необходимите ви документи.

Бързи и адекватни действия

Предоставяме бърз и изчерпателен отговор на разбираем език на всички поставени въпроси. Предприемаме своевременно най-подходящите правни действия, според нас, за разрешаване на Вашия казус.