Защита от адвокат при ПТП

Всеки пострадал при ПТП, извън виновния водач, независимо дали е пешеходец, колоездач, пътник, шофьор на друго МПС има право на обезщетение за неимуществени вреди, което е дължимо от застрахователя по гражданска отговорност на виновния за катастрофата.

Кой има право да получи обезщетение при ПТП?

При смърт на пострадалото лице, вследствие на ПТП-то, това право имат неговите близки – съпруг/а, родители и деца, включително лицето, живяло във фактическо съжителство с починалия, като всеки от тях поотделно има право да получи обезщетение. Такова право имат и други негови близки, които могат да докажат дълбока и трайна емоционална връзка с починалия. Когато виновният водач няма валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност“, или когато виновният водач е неизвестен, пострадалото лице има право да иска обезщетение от Гаранционен фонд.

От какво зависи размера на обезщетението при ПТП?

Съгласно закона, обезщетение за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост.

Това понятие, що се отнася до човешкия живот и здраве, е изключително субективно. Поради тази причина и обезщетенията, могат да бъдат много различни, в зависимост от доказването на събитието и възможното съпричиняване от страна на потърпевшия от ПТП-то.

Затова е важно адвокат, специалист по ПТП, да ви представлява и защитава още в хода на досъдебното производство, до приключване на наказателното дело със справедлива присъда.

От съществено значение е да бъде елиминирана за в бъдеще възможността на Застрахователната компания да твърди, че е налице съпричиняване от страна на пострадалия – не поставяне на предпазен колан, управление с превишена скорост, неправилно пресичане и др.

Има ли случаи при които не се дължи обезщетение при ПТП?

Не се дължи обезщетение в случаите, в които водачът е получил оправдателна присъда по наказателното дело или ако такова не е водено и в хода на гражданското дело се установи, че пострадалият например е попадал в опасната зона на лекия автомобил и водачът не е можел да предотврати удара.

В какъв срок мога да претендирам за обезщетение при ПТП?

Срокът за претендиране на обезщетението е 5 години от датата на настъпването на събитието.

Предприемането на каквито и да било действия, свързани със застрахователното обезщетение, не е спешно и не изисква вашите активни действия в рамките на часове или дни след инцидента.

Много често пострадалите биват подлъгани да ангажират адвокат, непосредствено след инцидента, под влияние на силния стрес и така получават неточна информация относно правата им и сроковете, свързани с претендирането на обезщетение.

Консултация с адвокат при ПТП

Всеки пострадал при ПТП, претърпял телесни наранявания, както и близък на починал в пътен инцидент, може да се свърже с Адвокатска кантора Ташева и партньори, като има възможност на консултация с наш адвокат по телефон и на място в офиса ни.