Правна помощ и защита от ЧСИ

Изпълнително производство и изпълнително дело.

Взискателят си иска дължимото като въз основа на строго определени документи образува изпълнително производство пред частен или държавен съдебен изпълнител (ДСИ). Първото действие, което извършва съдебният изпълнител (ЧСИ) е да връчи на длъжника покана за доброволно изпълнение, с която му дава срок от 14 дни за доброволно изпълнение на задълженията.

В срока на поканата могат да бъдат предприети определени правни действия за защита. Също така, самите действия на съдебния изпълнител и неговите актове подлежат на съдебно обжалване.

За какво да се внимава при задължения събирани от ЧСИ?

Много често се търсят суми, за които е изтекла погасителната давност от 5 или 3 години, в зависимост от типа вземане. Такива суми се търсят, тъй като давността не се следи служебно, а е нужно длъжникът да възрази за изтекла погасителна давност.

Затова понякога се случва съдебният изпълнител да не успее да събере сумите от длъжника, поради изтекъл срок или бездействие на взискателя, поради което е възможно изпълнителното дело да бъде прекратено и задължението да отпадне.

Видове нарушенията от ЧСИ?

Има ситуации, в които съдебният изпълнител, съзнателно или не, извършва нарушения, в ущърб на длъжниците. Причината е, че в Тарифата за таксите и разноските към закона за частните съдебни изпълнители е включена т.26, която представлява определен процент за ЧСИ от събраната сума.

Най-често, обаче, срещаният случай на нарушения е удържане на сума от несеквестируем доход – такъв който не подлежи на принудително изпълнение, а именно – равен или под размера на минималната работна заплата за страната.

Проблеми с НАП

Всички знаем древния постулат за двете сигурни неща в живота на човека – смъртта и данъците. Доколкото обаче, смъртта е неподвластна на човека, то при данъците нещата не стоят по този начин.

При натрупани задължения за осигуровки и данъци длъжникът бива „даван“ на НАП. Националната агенция по приходите извършва задълбочена проверка и се произнася със съответния акт, който подлежи на обжалване. Така започва публичното производство, стартирано от публичния изпълнител.

Трябва да се знае, че в закона са предвидени редица данъчни облекчения и възможности за погасяване СЪБИРАЕМОСТТА на данъците. Затова по аналогия се следи за изтекли срокове и извършени определени правни действия. На следващо място, не бива да се подценяват задълженията към държавата, защото при данъчни задължения в особено големи размери НАП сезира прокуратурата, като данъчнозадълженото лице е заплашено от наказателна отговорност, за извършено престъпление, с налагане на наказание лишаване от свобода.

Консултация с адвокат при проблеми с ЧСИ и ДСИ

Защитете правата и интересите си срещу неправомерни действия на ЧСИ и ДСИ. Свържете с Адвокатска кантора Ташева и партньори, ние ще осигурим консултация с наш адвокат по телефон и на място в кантората ни.