Адвокат Ванина Ташева

Създадохме Адвокатска кантора Ташева и Партньори през 2015г., обединени от идеята за предоставяне на достъпни правни услуги и защита за всеки!

Знаейки, че „Заедно можем да постигнем повече“, екипът на кантората работи в пряко сътрудничество по всеки един случай или казус, за постигане на най-добрата стратегия за неговото разрешаване.

Коректност

За нас, коректността е основата, на която изграждаме пълноценни взаимоотношения.

Честност

Честността е стълб, на който се опираме при ежедневната комуникация с клиенти. 

Всеотдайност

Всеотдайността, с която работим, е ключът към успеха за нашите клиенти. 

С какво се отличаваме?

Ние винаги подхождаме с разбиране, отзивчивост и ентусиазъм. Поставяме интересите на нашите клиенти на първо място в работата си!

През годините на усилен и упорит труд, екипът ни успя да постигне завидни резултати в сферата на гражданското, семейното, облигационното, данъчното и наказателното право.